“Stu Natale”, Daniela Sansò

1689

Daniela SansQuetu Quetu è turnatu
Lu Natale tantu desideratu.
N’annu interu è passatu
Senza nde ccurgimu, se ndave ulatu.
Ci fucendu, ci cu calma
Ndimu ntorna cchiati
Sotta sta capanna.
Ohh…bambinieddru meu
Ci putivi cuntare
Quante cose nde putivi insegnare!!!!
Lu mundu sottasusu save sbutatu
Nu sse capisce chiui nienti
Pe comu save cangiatu.
I piccinni uijacati
Spettane dra notte tutti incantati
Sulu pè li lustrini brillantinati.
None comu na fiata
Quandu dra nuttata
Era tantu desiderata.

Mandarini,fiche e purciaddruzzi
Se nchine le poscie puru l’uceddruzzi.
Ci passavi nnanti e case
Dr’oiu frittu te zziccava
E de pittule caute te ncasciava.
Sonarieddri e pasturale
Te facine emozionare…
C’era bella dr’atmosfera
Ricca sulu te preghiera.
Moi,u Natale,è pè lu riccu ca pote ccattare
E nu  continuu sugnare
Pè lu poarieddru ca nu pote affrontare..
Guardamunde intra lu core
E scarfamunde te amore.
Luce in segnu te speranza
Imu ddumare finu a oltranza.
Nu de sprecu,nu de timore
Imu vivere a tutte l’ore..
Ieu bè auguru te core
Cu nde ulimu bene senza rancore
E cu sciamu nde mbrazzamu allu Signore.
A Iddru nde affidamu
Cu nde ssiste e cu nde guida
E cu nde ama pè la vita.
Minti Te na manu Santa
Su dre capu te violenza..
Imu bisognu te assistenza
E de tanta pruvvidenza..
Tanti auguri a tutti quanti
Ricchi, poveri e immigranti.
E pè l’annu nou ca ave rrivare
Nu focu te artificiu imu sparare
Comu simbulu te armonia
E de tanta allegria…

Daniela Sansò, Alezio