“A Santu Valentinu” – Assuntina Amico

1565

A Santu Valentinu
ulia cu nde ticu
cu face nna crazia
a tutti li nnamurati,
cu cuntene te menu
e cu sse amene te cchiui
cusì ete cchiù beddru
lu mundu pe tutti nui!|
Te lu giurnu sou,
se facene prumesse
se facene recali,
ma la cosa cchiù beddra,
ciuveddri l’ave capita,
ca basta sulamente
nna frase sussurrata,
ma cu essa sincera
e titta cullu core:
“Ti amo e ti amerò per sempre
mio solo e grande amore”