Simu Salentini. Numerosi i proverbi, che li si voglia o no considerare frutto di saggezza popolare, con oggetto il vino. Con varie sfumature lu vinu o lu mieru accompagnano la vita dell’uomo.

A lle ote vale cchiùi la fezza de lu fiaccu vinu.

A ttiempu de guerra, bbivi a mmatinu, se perdi lu fiascu, nu ài persu lu vinu.

Pubblicità

Acqua cunturba viscere, vinu cunforta stommicu.

Bbivitore finu, prima l’acqua e ppoi lu vinu.

Cinca sape de latinu, lassa l’acqua e vva’ a llu vinu.

Comu ficera a Mmatinu, ca lassara l’acqua e ppijara lu vinu.

Cucina senza sale, dispenza senza pane, cantina senza vinu,  num balene nu carrinu.

De San Crispinu se ssaggia lu vinu.

Finucchiu, vinu senza llu scucchiu.

Guardate de ci nu bbive vinu, e dde fimmana ca parla latinu.

Intra lu vinu se fannu l’amici,i ntra lu chiantu se provane.

Meju vinu malidittu, cca acqua santa.

Mercante de vinu, mercante mischinu.

Lu mulu sutta lu trainu,bbive acqua e pporta vinu.

Nu ddumannare a llu locandieri, se lu vinu è bbonu.

Pane friscu, vinu vecchiu, mujere ggiovine.

Lu pannu a llu culore e llu vinu a llu sapore.

Lu vinu  a ll’occhi piace, li denti li pulizza, e la ventre la sana.

Vinu bbattezzatu, diaulu ddiventa.

Vinu maru, tenilu caru.

Ou te caddhrina e vinu te cantina su la meju medicina.

Ci vive mieru campa cent’anni.

Lu mieru bonu ete lu bastone te li vecchi.

Bivìti lu mieru cautu ca mbe passa la tosse

Lu mieru face ballare li vecchi.

Mare, viti e fuci, taverna, viti e trasi.

Nu bonu bivitore te vinu, prima prova l’acqua e poi lu vinu.

Meju puzzare te mieru ca te oiu santu.

Pubblicità

Commenta la notizia!