Fimmana fina chiui te l’oju

1570
“De Santa Riparata l’ulia s’à nnirvacata”

Simu Salentini. È già iniziato il lavoro negli uliveti che farà arrivare sulle nostre tavole l’oro liquido giallo, profumato di olive appena spremute. E come sempre la saggezza popolare dei proverbi ci accompagna in questo percorso.

L’oiu te ulia lu male porta via

Quannu nc’è oju e sale tutta l’erba ete comu pane.

A oju e cranu , nu sparagna denaru

Acqua d’acustu, oju e mmustu

Acqua d’acustu, oju, lardu e mmustu

Acqua d’acustu, oju mele e mmustu

Acqua te masciu mieru e oju

L’amore  è ccomu l’oju de la lampa, ca ardennu se cunzuma

Ci tene oju, se cconza la nzalata

De oju mercante, oru e ccuntante

La fimmana è ffina cchiui de l’oju

Li guai su’ macchie d’oju ca se llargane

La lampa senza oju, se stuta

Mercante d’oju, mercante d’oru

Nobbiltà senza portafoju, è commu lampiune senza oju

Oju de lampa, de ogni mmale scampa

Sutta  Natale, l’oju a llu mercante  e lle ulìe alle sciave

Senza l’oju, a cce serve lu stuppinu?

Pecureddu de nu mese, oju de n’annu, fimmana de quindici

Quandu lu càulu è ttostu, l’oju ca minti è ppersu

Quandu lu malatu campa, nu ss’ia spicciatu l’oju a lla lampa

Ronzu, minti capu, sinò te cconzu, minti oju e ssale, ca le còfane stannu a ffare

Se lu primu de maggiu è cchiaru, l’oju de la nnata nu esse maru

Se lu primu de maggiu è scuru,l’oju de la nnata puru

Se oi pporti nnanzi la casa, pane mprusciunatu, oju rancidu e mmieru spuntatu

De santa Riparata, l’ulia s’à nnirvicata

Fica e ulia,ccòjila dia pe ddia, se oi nne cacci la fatìa

La mazza, l’ulìa l’ammazza

(I proverbi sono tratti da: Nicola G.De Donno, Dizionario dei proverbi salentini, Congedo,1995.