“È friddu stu Natale”, Vincenzo Marra

1741

È friddu stu Natale,
eppuru, non c’è nive e mancu gelu,
e lu cautu sulla terra ae ‘nchianatu,
‘na cappa ‘nde ripara de lu cielu,
ma lu friddu. se sente aumentatu.
È friddu, propriu friddu stu Natale,
de tremulizzi battene li cori,
quandu la solitudine t’assale,
videndu svanire li sogni e li valori.
È friddu stù Natale, cara gente,
quandu ad ogni casa manca lu calore,
quandu li panzieri te ombrane la mente,
privanduli de ogni gioia e ogni amore.
È friddu stu Natale senza nuddu fare,
senza certezze vere per ogni crai,
mancandu nù lavoru pè campare,
e, a ventre vuota, no, nun lucisce mai.
È friddu stu Natale, puru ca ‘nce sole,
se poi intra a casa manca lu danaru,
nu scarfane li corpi, le parole,
e puru li purceddhuzzi sapene de maru.
È friddu stu Natale, senza contentezza,
senza ‘na manu cauta cu te n’carezza,
senza ‘na voce amica o nu sorrisu,
senza nuddu baciu, sullu friddu visu.
È friddu stu Natale ,senza pace,
se ormai si grida solamente guerra,
e nudda ucca sape chiui cu tace,
manandu focu sù stà santa Terra.
È friddu stu Natale, senza fede umana,
cercandula sulu quando c’è dulore,
se cerca comu acqua alla funtana,
dissetando lu corpu, prima ‘mmore.
Cautu era lu Natale, de ‘ddu tiempu andatu,
quando a tutti ‘nde ridia lu core,
onorandu lu Bambinieddhu appena natu,
scarfandulu de fede e tantu, tantu amore.

Vincenzo Marra, Gallipoli