“Dedicata”, Giovanni Giulietti

2397

Cci ggheri beddra
quando eri signurina!
Tantu eri beddra
ca me nde nnamurai,
picca tiempu passau, poi te matina
nu guirnu te settembre te spusai.
Lu pregiu tou! Sai quale gghè statu?
Quiddru ca m’hai sempre suppurtatu
pacienzia hai bbutu tanta, e ncora nd’hai
m’hai suppurtatu e nu lhai persa mai.
Ci lu Signore poi nde lassa stare
te portu n’addra fiata su ddr’altare
e festeggiamu cinquant’anni insieme
te ricordi, te amore e puru pene.
Momenti brutti certu, nci su stati
ma niu! Nui l’imu sempre superati.
La mamma sinti te li fiji mei
nu donu ca nde fice lu Signore,
to fiji mutu beddri! Su ddo gemme
ca portu ‘ncastunate su llu core.
Te ulia! T’aggiu spusata e nu me pentu
St’anni se ndane ulati comu ientu
ormai simu rriati alla traversa
e lli giurni pe nnui
se cuntane alla mbersa

Giovanni Giulietti, Chiesanuova