“Cantu te luntanu”, Daniela Sansò

3549
Daniela Sansò – terza classificata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si banutu te luntanu
e lu destinu ndave pijata la manu.
Cù dra cortesia e cù dru core te signore
hai saputu leggi intra dr’occhi
ca erane stutati e ormai rassegnati.
Ci l’amore nù lu ole,nù po’ capire
quantu sole trase intra lu core.
E poi…te grandi,ancora chiù significatu tene dra parola.
Te lu scuru nde ndimu ssuti
chianu chianu e cu curaggiu
Quanta paura intra dru sguardu!!
E se,picca picca,nu erene pertu dra porta
quantu amore erane persu…
Nu sacciu cci ghè statu
ma dru brividu ca rrivava te certu nu era friddu.
E mò,stamu quai,tutti toi,
cù dre mani sempre strinte
cù dre carezze te piccinni
ca sulu nui putimu capire..amore meu!!
Percè,l’amore veru,nu sse troa
e mancu se nventa.
L’amore veru nasce te dra manu
ca te pija tutti li giurni
ca te cerca e ca te scarfa lu core.
Ringraziu Diu ca aggiu ntisu dru cantu
ca rrivava te luntanu
e sempre,chianu chianu,
nde curamu dru core ca l’addri nderane spazzatu
Percè l’amore nosciu è grande,
è semplice perché Diu ave ulutu cu nde cchiamu.

Daniela Sansò  – Alezio