“La cozza pilusa” è una delle più popolari poesie di Fotoiano Aurelio, alias don Luciano Solidoro, teologo, fi losofo del Capitolo della cattedrale di Gallipoli. Cultore delle lingue classiche, continua a cantare in greco il Vangelo nella celebrazione della Messa di S.Agata

Cozza pilusa mia,cozza pilusa,

a ‘nmienzu all’erva te nde stai scurnusa,

Pubblicità

eppure intra de te porti stampati

culuri de lu sule nnargiantati!

 

Pe lu possessu tou cci nu se face?

all’ommu nnamuratu porti pace!

Si’ frisca, brofumata, nu’ mara,

parcè si’ mutu bedda, si’ macara!

 

Pizza marina mia,tinde cantandu,

tinde chiangendu, tinde sprasamandu:

aprete picca picca, famme trasu,

nu mboju no te rufu, oju te vasu;

 

nu vasu cu me sentu nzuccaratu!

stu musu e cchiui stu core ntussacatu!

Auh! Ci nu me faci cu te spiu,

Susu Castieddu saju cu me cciu!

 

E idda chianu chianu apre e spia!

Puru pe idda amare è macaria!

Vide sta pizza tosta nnirvacata

ddaventa tandu stessu lattumata;

 

stampagna allora tuttu lu partusu,

mbriaca alla pizza mozzaca lu musu!

…a ncelu sta ddarlampene le stedde,

nasce a mare mille cozzicedde!

 

Fotoiano Aurelio / don Luciano Solidoro

Pubblicità

Commenta la notizia!